Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Anita Andersson
Mobil:0703-076102,
Mejl: [email protected]

Sekreterare: Eva Bäck
tel: 0703-587756

Kassör : Christina Hellsten
tel 0706-422047

Ledamöter

Eva Hermansson
tel: 070-2480566

Ann Widén Ekberg
tel: 070-3706590

Inger Bergstrand
tel: 073-7636303

Wanda Sadowska
tel: 070-5631625
Ersättare

Ann-Lotti Lundin
tel: 070-3688366

Birgith Fogelström
070-5449909